Danes je 27.6.2022

DDV v poslovni praksi
Produktni menedžer

2022.05 Uvodnik

Uredništvo založbe Verlag Dashöfer

Spoštovani!

V članku preverite sodno prakso Sodišča EU, ki zajema pogoje za uporabo nižje stopnje DDV pri obnovi in popravilih zasebnih stanovanj. V aktualni sodbi je Sodišče EU odločalo o tem, ali storitve popravil in obnove dvigal stanovanjskih stavb spadajo pod pojem »obnova in popravila zasebnih stanovanj«, pri tem pa morda odprlo določene dodatne dvome glede dosedanje prakse izvajanja te določbe tudi v Sloveniji.

V zanimivih odgovorih na vprašanja, ki jih je pripravila mag. Aleksandra Heinzer, preberite, kako je z uveljavljanjem odbitka DDV po novem, prezaračunavanjem zavarovalnih storitev, preverite, na katera vprašanja morate odgovoriti, da bi ugotovili, ali gre v posameznem primeru za enotno transakcijo ali ne, katero stopnjo DDV uporabiti pri prodaji spominske knjige in mnoge druge konkretne primere iz prakse.

Vabljeni k branju!

Uredništvo založbe Verlag Dashöfer


 

On-line vestnik DDV v poslovni praksi je strokovna revija, ki vas obvešča o aktualni praksi na področju davka na dodano vrednost. Vsebuje strokovne članke, ki vključujejo vse novosti v DDV zakonodaji in primere iz prakse v obliki odgovorov na vprašanja. Vsebine opozarjajo na napake in posebnosti ter podajajo ustrezno rešitev problema, pri tem pa se sklicujejo na pravno podlago, sodno prakso ali pojasnila FURS. Izhaja 1x mesečno.

Vsebine, objavljene v on-line vestniku, vsebujejo napotila na ustrezne člene ZDDV-1 in PZDDV (z aktivno delujočimi hiperpovezavami na prečiščeno zakonodajo). Poleg slovenske DDV zakonodaje je v rešitvi vsakega primera upoštevana tudi EU zakonodaja (Izvedbena uredba, Direktiva o DDV). V strokovnih člankih so poleg zakonodaje vedno upoštevana aktualna pojasnila davčnega organa, pa tudi sodbe Evropskega sodišča, ki so za davčne zavezance zavezujoče. 

Poleg strokovnih člankov so vam na voljo tudi Pravni predpisi, kjer najdete čistopise zakonov in podzakonskih aktov z označenimi spremembami in Pojasnila FURS, v zbirko katerih sproti dodajamo nova pojasnila davčnega organa. Naročnikom on-line vestnika pripadajo tudi druge ugodnosti:

  • na voljo vam je servis vaše vprašanje-odgovor strokovnjaka
  • o vsaki novi številki ste obveščeni po elektronski pošti
  • vsaka številka se odpira v PDF formatu
  • vsako številko lahko natisnete ali shranite na vaš računalnik
  • na voljo vam je arhiv vseh številk on-line vestnika >> dostopate lahko tukaj

Avtorica:

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.arjev in tečajev.

 
Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 13 eur mesečno.Praktične informacije