Danes je 5.2.2023

Input:

Pojasnilo DURS: Obračun stroškov pri najemu poslovnega prostora

23.4.2009, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-57/2009-2-04, 23. 4. 2009

"Na vprašanje glede najemne pogodbe za poslovne prostore sklenjene z najemodajalcem, ki deluje v svojem imenu za svoj račun, je dogovor, da se poleg najemnine plačuje ustrezen delež stroškov za električno energijo, vodo, čiščenje prostorov in komunalne storitve. Problem je obračun zgoraj navedenih stroškov, saj najemodajalec od vseh stroškov obračunava DDV po 20 % stopnji. Iz dopisa ni razviden pogodbeni odnos, zato