Danes je 5.2.2023

Input:

Pojasnilo DURS: Obdavčitev blaga in storitev v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnine

31.7.2009, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-158/2009, 31. 7. 2009

"Glede na večje število vprašanj davčnih zavezancev v zvezi z obdavčitvijo dobav blaga in storitev v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnin z DDV, podajamo naslednje pojasnilo:

Najem oziroma zakup nepremičnin je oproščen plačila DDV, razen če najemodajalec in najemojemalec izpolnjujeta pogoje iz 45. člena ZDDV-1 in se odločita za obdavčitev navedene transakcije.

Obdavčitev dobav blaga in storitev v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnin z DDV pa je odvisna od vsebine najemne pogodbe. Z najemno pogodbo se dogovori ali je vrednost teh dobav vključena v ceno najema in tako deli davčno obravnavo najema. Dobave so lahko zaračunane tudi ločeno od najemnine in tako obdavčene kot samostojna transakcija.

V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) je plačila DDV oproščen najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen:

  • nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na