Danes je 23.2.2024

Input:

Geotehnične meritve na gradbišču v tujini

20.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2023.11.2.6 Geotehnične meritve na gradbišču v tujini

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Sonja Kermat

Podjetje za geotehnični in gradbeni inženiring bo izvajalo storitev geotehničnih meritev na gradbišču na Hrvaškem. Do sedaj nima poslovanja s tujino. Podjetje (ponudnik storitev) je registrirano za namene DDV v Sloveniji. Podjetje (ponudnik storitev) ima sedež v Sloveniji in je 3-mesečni zavezanec za DDV. Podjetje (ponudnik storitve) razpolaga z veljavno identifikacijsko številko za DDV naročnika s Hrvaške.

V tem primeru, ko se storitev opravi za naročnika, ki ima sedež znotraj EU (vendar ne v Sloveniji, v Sloveniji prav tako nima ID za DDV), storitev v Sloveniji ni predmet obdavčitve, saj ponudnik storitev razpolaga z identifikacijsko številko za DDV naročnika (na računu se ne obračuna DDV).

Zanima me sledeče:

- Katero klavzulo je treba zabeležiti na račun za prodajo storitev v države članice EU? Menim, da bo opravljena storitev spadala pod splošno pravilo in se uporabi sledečo klavzulo: »Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1«. Prosim vas za informacijo, ali je navedeno pravilno.

- Kakšna je knjižba izdanega računa? Kateri konti za DDV se uporabijo?

- V kateri stolpec DDV-O obrazca se vpisuje vrednosti?

- Pojavi se potreba po poročanju v rekapitulacijsko poročilo. V kolikor bo račun izdan v mesecu septembru, je treba poročati v rekapitulacijsko poročilo do 20. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljiv dogodek (torej do 20. 10.). Ali