Danes je 22.7.2024

Input:

Davčna in računovodska obravnava za državne podpore

20.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2024.06.2.4 Davčna in računovodska obravnava za državne podpore

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS, Katja Erjavšek Malič, KER, Sonja Kermat, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje

Na kontu 9660 imam knjiženo državno podporo. Kako zaprem konto 9660 - lahko s prenosom na 1640? Ali pa naredim prenos na 768 in potem zapiram s 164 in tako dobim končno stanje 0 na bilanci? Gre za znesek za povračilo plač.

Kto 966 je po EKN za gospodarske družbe namenjen izkazovanju dolgoročnih pasivnim časovnim razmejitvam. S PČR pa vplivamo bodisi na povečanje odhodkov ali na zmanjšanje prihodkov. V vašem primeru je šlo za prejeto državno pomoč, ki je bila namenjena povračilu plač za vaše zaposlene za daljše časovno obdobje (več kot 12 mesecev je kto 966, če je do 12 mesecev pa kto 291).

To pa pomeni, da ste ob prejemu državne pomoči knjižili to pomoč kot povečanje trr in DPČ (110/966). Stroške zaposlenih knjižite po obračunu 470/250 in delitev. Ob koncu koledarskega leta pa boste naredili s temeljnico preknjižbo iz