Danes je 21.7.2024

Input:

Davčna in računovodska obravnava kapitala in povezanih oseb

19.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

2024.06.2.3 Davčna in računovodska obravnava kapitala in povezanih oseb

mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS, Sonja Kermat

Imamo povezane osebe, dva d.o.o. z istim lastnikom, ki poslujeta med seboj. Noben nima nepokrite davčne izgube. Ali moramo imeti pravilnik o transfernih cenah in katero prilogo moramo izpolniti k davčnemu obračunu? Poslovanje je več kot za 50.000 evrov. Posojil si ne dajaje med seboj.

Pri poslovanju med domačimi povezanimi osebami (družbami) je treba izpostaviti posebnost, ki jo vsebuje 17. člen ZDDPO-2 (šesti odstavek), in sicer, ko obe slovenski družbi (ki glede na določbe ZDDPO-2 veljata za povezani) v določenem davčnem obdobju izkazujeta pozitivno (ali negativno) davčno osnovo, analize medsebojnih transakcij z vidika transfernih cen ni treba izvesti . Pri poslovanju med povezanimi družbami v slovenskem gospodarskem prostoru povezane transakcije analizirajo zgolj v primeru, ko je ena od njih v ugodnejšem davčnem položaju (npr. da ena družba izkazuje pozitivno davčno osnovo in druga nepokrito davčno izgubo).

Pri ugotavljanju prihodkov zavezanca se upoštevajo cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar prihodki najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen, določenih v skladu s pogoji in na način iz 16. člena ZDDPO-2 (četrti odstavek 17. člena ZDDPO-2).

Pri ugotavljanju odhodkov zavezanca se upoštevajo cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar odhodki največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen, določenih v skladu s pogoji in na način iz 16. člena ZDDPO-2 (peti odstavek 17. člena ZDDPO-2).

V kolikor imamo povezano osebo in z njo NE opravljamo poslovanja, bomo na drugi strani obračuna DDPO obkrožili NE, v nasprotnem primeru pa obkrožimo DA. V primeru, da smo obkrožili DA, moramo biti pozorni še na zaporedno številko 3.2. obračuna