Danes je 5.2.2023

Input:

Slovenski račun za nastop umetnika iz tujine

6.3.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2018.05.3.7 Slovenski račun za nastop umetnika iz tujine

DDV asistenca mag. Aleksandra Heinzer in mag. Katja Erjavšek KER

Za nastop umetnika iz tujine na prireditvi prejmemo račun od slovenske agencije (je identificirana za namene DDV v Sloveniji). Ali bo račun imel obračunan 9,5% DDV?

Kot organizator prireditve izplačamo dohodek slovenski pravni osebi, preko katere tuji nastopajoči izvede nastop v Sloveniji. Ali smo dolžni izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od bruto osnove po stopnji 15 %? Po nacionalni zakonodaji se od plačil tujim nastopajočim izvajalcem za opravljene nastope v Sloveniji obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.

DDV vidik

Če pravilno razumem vaše vprašanje, bo davčni zavezanec, s sedežem in identificiran za namene DDV v Sloveniji (vaša organizacija), prejel storitev nastopanja umetnika. Glede na to, da navajate, da bo zadevni nastop očitno zaračunala slovenska agencija (davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji), je treba preveriti, ali ta deluje v svojem imenu ali v imenu izvajalca (umetnika). V prvem primeru se skladno s 16. členom ZDDV-1 šteje, da je agencija ta nastop izvedla sama, v drugem primeru pa je agencija v svojem imenu zaračunala le posredniško provizijo, ki pa se z DDV vidika glede uporabe stopnje DDV obravnava drugače kot sama storitev nastopa.

Kraj opravljanja storitev s področja kulture in umetnosti, ki so opravljene za davčnega zavezanca in storitve posredovanja, kadar