Danes je 5.2.2023

Input:

Prejemnik storitve po splošnem pravilu nima identifikacijske številke za namene DDV

1.11.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.10.2.5 Prejemnik storitve po splošnem pravilu nima identifikacijske številke za namene DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Slovenski davčni zavezanec, registriran z ID številko, se dogovarja za sklenitev pogodbe z italijanskim združenjem, ki ni zavezanec za DDV. Posluje kot neprofitno združenje in se ne želi registrirati kot DDV zavezanec. Predviden znesek sklenjene pogodbe bi bil na letnem nivoju okrog 15.000 EUR. Storitev, ki bo opravljena, spada v 25. člen (gre za storitve oblikovanja propagandnega materiala, svetovanje, izobraževanje). Zanima me, v kolikor pride do podpisa pogodbe, ali se jim izstavi račun za opravljeno storitev z obračunanim slovenskim DDV?

Prav tako me zanima, kako lahko uredim popravek oddanega rekapitulacijskega poročila, in sicer nam je mali davčni zavezanec (kmet - OPG) iz Hrvaške sporočil davčno številko za DDV, pomotoma je nismo preverili v VIES sistemu in smo mu izstavili račun brez DDV - reverse charge. Sedaj nas je obvestil, da je sicer začel postopek registracije kot atipičen zavezanec, vendar v obdobju, ko smo mu opravili storitev in izstavili račun, še ni bil registriran in tudi še ni pričel postopka registracije. Moramo izdani račun popraviti in obračunati slovenski DDV ter v tekočem obdobju narediti popravek napačnega rekapitulacijskega poročila? Storitev, ki smo jo opravili, se prav tako nanaša na storitev iz 25. člena ZDDV-1.

Prvi in drugi odstavek 18. člena Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost določata, da razen