On-line vestnik: DDV V POSLOVNI PRAKSI
On-line vestnik: DDV V POSLOVNI PRAKSI

Pozdravljeni,

v prejšnji številki vestnika smo pisali o dveh novih pojasnilih davčnega organa in tudi tokratni uvodnik posvečamo obvestilu o novih pojasnilih s področja DDV, ki jih je FURS izdal 30. 9. 2016. Prvo pojasnilo, št. 4230-613/2016-3, z naslovom Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV dodatno pojasnjuje obračunavanje DDV od uvoza prek obračuna DDV. Davčni organ namreč ugotavlja, da davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV za julij in avgust 2016 niso vključili pravilnih zneskov DDV od uvoza blaga, prepuščenega v prost promet v teh dveh mesecih.

Drugo pojasnilo, št. 4230-558/2016-3, z naslovom Obvestilo glede izvajanja drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 v povezavi z 78. členom pravilnika, se nanaša na spremenjeno določbo 78. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Pojasnilo pravi, da je izjava po 45. členu ZDDV-1 za dobavo blaga ali storitev predložena pravočasno, če bo dana do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. 

V nadaljevanju poleg odgovorov na vprašanja bralcev ne spreglejte tudi zanimivega strokovnega članka.

Lepo vas pozdravljam,

Kristina Suhadolnik

strokovna urednica

On-line vestnik DDV v poslovni praksi je vaš osebni vodnik skozi zapletene poti v labirintu DDV zakonodaje. Da je on-line vestnik učinkovit pripomoček za delo z DDV pričajo njegovi jedrnati članki, ki jih za vas pripravljajo najboljši davčni strokovnjaki. Vsebine so predstavljene na jasen in razumljiv način, dodano vrednost pa predstavljajo praktični nasveti in posebna opozorila.

On-line vestnik DDV v poslovni praksi je namenjen vsem, ki morajo pri svojem delu dobro poznati vsa zahteve DDV zakonodaje na različnih področjih.

ON-LINE VESTNIK VAM PRINAŠA:

  • nove DDV informacije vsakih 14 dni
  • komentar novosti s področja DDV zakonodaje
  • odgovore strokovnjakov na vprašanja bralcev
  • arhiv vseh številk vestnika od leta 2005 dalje >> TUKAJ
O izidu nove številke on-line vestnika boste obveščeni po elektronski pošti, skupaj s pdf verzijo.

OSEBNA SVETOVALKA ZA ON-LINE VESTNIK

Potrebujete informacije v zvezi z uporabo on-line vestnika?
Na voljo vam je vaša osebna svetovalka Cvetka Gilly!

01/43-45-599


Uredništvo
Kristina Suhadolnik, mag. soc.
E-pošta: kristina.suhadolnik@dashofer.si

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana

Brezplačna modra številka: 080 80 92

On-line vestnik DDV v poslovni praksi

ISSN 2350-6229

Copyright 2016 by Dashöfer Holding, Ltd.
& Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd. in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Informacije, ki jih vsebuje to delo, so bile pripravljene na osnovi najboljših spoznanj v času objave. Zaradi neenotnih pravnih razlag in nepopolnih rezultatov raziskav ter zakonodaje pa delo ne zagotavlja absolutne brezhibnosti.